Problemen

Als je een kamer huurt, kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Je vind bijvoorbeeld dat je veel te veel huur betaalt, of je krijgt te maken met een huurverhoging waar je het niet mee eens bent. Achterstallig onderhoud waar je huisbaas niets aan doet komt veel voor, en in het slechtste geval word je tegen je zin je huis uit gezet. Wat kun je dan doen? Het goede nieuws is dat je als huurder wettelijk vastgelegde ‘huurbescherming’ geniet. Dat wil zeggen dat er in het ‘huurrecht’ allerlei regels zijn vastgelegd ter bescherming van de huurder. Zo is de huurprijs aan een maximum gebonden, kun je niet zomaar je huis uitgezet worden en is je huisbaas verplicht het huis goed te onderhouden. Daar tegenover staat dat je zelf als huurder ook een aantal plichten hebt. Je moet je huur op tijd betalen en je verder als een ‘goed huurder’ gedragen, door bijvoorbeeld geen overlast te veroorzaken. Wanneer je huisbaas zich niet aan de regels houdt, kun je daar iets aan doen! Op deze pagina vind je daar informatie over.
poster

Je betaald teveel huur?

De gemiddelde studentenkamer in Nederland kost ruim 300 euro. Hierdoor zijn studenten een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan vrijwel iedere andere bevolkingsgroep. Er zijn gelukkig wettelijke regels die de maximale huurprijs voor een kamer vaststellen: het puntenstelsel. Met dit deel van de kamercheck kun je kijken wat jouw maximumhuur is. Na de check krijg je meteen handige tips voor wat je kunt doen als je teveel betaalt. Klik op deze link om je huurprijs te checken.

Je huis is niet brandveilig. Wat nu?

Vraag je huisbaas aanpassingen aan te brengen. Als naslagwerk om na te gaan of je huis veilig is kun je het stuk van de Gemeemte Utrecht gebruiken (Een Brandveilig Studentenhuis: Gebruiksvergunning voor Kamersgewijs verhuurd pand).

Wat als je huisbaas niet meewerkt?

Stuur je huisbaas een aangetekende brief waarin je aangeeft welke aanpassingen nodig zijn en waarin je hem sommeert deze aanpassingen uit te voeren. Ook stel je een termijn waarbinnen je deze aanpassingen wilt hebben uitgevoerd (2 à 3 weken). En je stelt dat, wanneer de huisbaas bij het verstrijken van deze termijn de aanpassingen niet heeft uitgevoerd, je juridische stappen zult ondernemen. Neem contact op met een advocaat met toevoeging (een pro-deo advocaat). Als je weinig geld hebt kun je van de diensten van een advocaat met toevoeging gebruik maken. Een toevoeging maakt het de advocaat mogelijk jou tegen zeer laag tarief van zijn diensten gebruik te laten maken. Om hiervoor in aanmerking te komen kun je bij de gemeente een formulier invullen. Laat de advocaat je adviseren over de te ondernemen stappen. Bedenk dat de huisbaas door zijn nalatigheid jouw leven in gevaar brengt. En dat hij jou niet zomaar op straat kan zetten!

De huisbaas wil je uit huis hebben

Je hebt als kamerhuurder huurbescherming. Dit wil zeggen dat je niet zonder jouw toestemming uit je kamer gezet kunt worden. Er zijn slechts 5 wettelijke redenen die je huisbaas kan aanvoeren om het huurcontract te beëindigen. En dan nog beslist de rechter of de beëindiging van het huurcontract doorgaat, en onder welke voorwaarden. Meestal verplicht de rechter de verhuurder voor vervangende woonruimte te zorgen en / of een verhuisvergoeding te betalen. Laat je dus niet zomaar je kamer uitzetten! Om te voorkomen dat het tot een rechtszaak komt, zal je huisbaas vaak zelf een verhuisvergoeding aanbieden. Je kunt daar natuurlijk nog over onderhandelen. Een bedrag van ca. € 2000,- is redelijk. De vergoeding zou in elk geval het volgende moeten dekken: immateriële schade: moeten verhuizen, de tijd die je daarmee kwijt bent; verhuiskosten; nieuwe gordijnen, verf , vloerbedekking etc.; hogere kosten van een nieuwe woonruimte (zeker als je snel moet verhuizen is het niet onredelijk voor het huurverschil over een periode van een jaar een vergoeding te vragen).

Meer info is ook te krijgen via:

De Huurcommissie: 0800-4887243